Ting och bildframställning med såg
Svensson Bengt (2000) ISBN: 91-973910-2-6

Denna bok bygger på ett konstnärligt utvecklingsarbete vid Linköpings universitet. Bokens syfte är att påvisa hur man med enkla medel och begränsad teknik, kan variera former och uttryck på en mängd olika sätt.

Boken inspirerar till otaliga variationer på hur man enbart med bandsåg kan sönderdela, putsa och åter limma samman trä och därmed erhålla förbluffande effekter och resultat. Den ger uppslag till hur man kan experimentera med former och material vid framställning av tavlor, skulpturer och bruksföremål.

Ett genomgående tema i boken är att den beskriver motsatsförhållandet mellan en positiv och en negativ form. Det innebär att både den utsågade formen och det frånsågade materialet tagits tillvara för att förstärka formupplevelsen.

Boken redovisar även hur de olika idéerna uppstått och reflektioner kring skaparprocessen

Ladda hem provsidor som pdf fil

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg