Hundra år i skolslöjden
Svensson Bengt (2000) ISBN 91-973910-0-X

Nu även som talbok

Denna bok beskriver hur en av vårt lands mest internationellt spridda pedagogiska idéer, Pedagogisk snickerislöjd, tillämpades i en vanlig svensk folkskola. Boken bygger på ett uppdrag från Linköping universitet att samla in forskningsmaterial om denna slöjdpedagogik. Åtskilligt har skrivits om teorierna och idéerna bakom pedagogiken, men aldrig tidigare har det på detta konkreta sätt kartlagts hur den blev tillämpad.
Lärarutbildningens innehåll tas upp, liksom intervjuer med vuxna som beskriver hur de värderar och uppfattar den slöjdundervisning de fått under sin skoltid.
Den beskriver även slöjdämnets problem att anpassa sig till nya krav och förutsättningar i samhället. Den ger en mängd konkreta förslag till hur ämnet skall återerövra sin forna aktualitet och slagkraftighet.

Ladda hem provsidor som pdf fil

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg