”Metallslöjd” (2014) 130 sid. med hundratals inspirerande idébilder och 30 olika elevin-struktioner över metalltekniker.

ISBN: 978-91-918742-0-5

Materialet riktar sig till samtliga årskurser i grundskolan f. o. m. årskurs 5 och bygger på samma årskursplanering och utvecklingsgång som övriga utgåvor från Form i Trä. Därmed tillhandahåller förlaget ett komplett undervisningsmaterial för samtliga årskurser, där även metallslöjd ingår. Materialet tillhandahålls dels helt utskrivet och dels på usb-minne för egen utskrivning. Med usb-minnet som bifogas båda versionerna, kan innehållet visas via en pro-jektor. Genom att klicka på idébilderna får man dem i storbildsformat, med tillhörande bild-texter att diskutera med eleverna. Inspirationsmaterialet ger läraren maximala möjligheter att väcka den egna skaparförmågan hos eleverna. Den som så önskar kan själv skriva ut materi-alet till instruktionspärmarna med hjälp av innehållet i huvudpärmen.

”Arbetsinstruktioner för metallslöjd” (2014) 62 sid. innehåller särtryck av sidorna 28 – 100 ur huvudpärmen enkelsidigt utskrivna på 120 g papper. Arbetsinstruktionspärmen är försedd med ett tydligt register i bildform, som gör att eleverna lätt hittar de instruktioner de söker. Denna pärm är även försedd med registerflikar numrerade 1 – 31 vilket ger god översikt av innehållet. Instruktionerna ger eleverna möjlighet att förverkliga sina mest skiftande idéer och innovationer.

Ladda hem provsidor som pdf fil

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg