Bilder av föremål tillverkade av barn åren kring 1900.

Otto Salomons pedagogik är Sveriges mest internationellt spridda pedagogik. Den spred sig till inte mindre än 40 nationer.

 

Med skivans bilder och tillhörande kommentarmaterial, kan du för skolpersonal, dina elever och deras föräldrar på ett intressant sätt levandegöra skolslöjdens stolta traditioner.

Föremålen utgör ett unikt dokument, över hur Otto Salomons pedagogik fungerade i praktisk tillämpning vid Viareds folkskola i Borås, under folkskollärare Sven Alfred Kjällgrens ledning.

Materialet innehåller, bilder med bildförteckning, sammanställning av Otto Salomons pedagogiska principer och grundsatser samt underlag för egna utskrifter.

 

Intressanta uppgifter om utgåvor från förlaget Form i Trä som berör detta ämne:

Nääs Modellserie Otto Salomon 1902 är den som eleverna i Viared fick följa i sin slöjdundervisning.

Hundra år i skolslöjden Bengt Svensson 2000. I den kan du läsa mera om vilka elever som utförde föremålen, intervjuer av dem och under vilka förhållanden eleverna och Kjellgren arbetade. Boken beskriver även skolslöjdens utveckling fram till år 2000.

Folkskollärare Sven Alfred Kjällgren gick sin utbildning i slöjd på Nääs år 1898 under Otto Salomons ledning. Om du vill ha tillgång till den lärarhandledning som Kjellgren följde: Pedagogisk snickerislöjd som Otto Salomon gav ut år 1890, kan du beställa även den från förlaget.

Ladda hem provsidor som pdf fil

English summary of Nääs Modellserie

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg