Skolslöjd med kvalité och personlig prägel Svensson Bengt (2000)
ISBN: 91-973910-1-8

Denna bok bygger på ett pedagogiskt utvecklingsarbete vid Linköpings universitet med inriktning på slöjddidaktiska studier av metoder. Syfte var att finna arbetssätt som höjer kvalitén på elevernas arbete och samtidigt ökar graden av skapande och självständighet.

Pedagogikprofessor Lars Owe Dahlgren har varit ansvarig handledare under forskningens genomförande. Hans pedagogiska inriktning på didaktiska frågor har varit till ovärderlig hjälp, inte minst då det gäller att bygga upp strukturen på undersökningarna.

Utvecklingsarbetet har resulterat i en rad okonventionella metoder, som i mycket betydelsefulla avseenden underlättar för läraren att utveckla elevernas självständighet i arbetet. Dessa metoder beskrivs utförligt i boken med hjälp av ett rikhaltigt bildmaterial.

Ladda hem provsidor som pdf fil

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg