Svenson Bengt (2006) ”Skrin och pallar”. Ca 130 sid. + flera hundra inspirationsbilder. För åk. 5 – 9.

Materialet bygger på samma uppläggning som föregående ”Hyllor och skåp”. Därigenom känner sig eleverna hemmastadda med metoderna och blir självständigare i sitt arbete.
Dessa två utgåvor utgör de mest kompletta undervisningsmaterial som finns att tillgå för konstruktioner med brädor. De innehåller förslag till årskursplanering, slöjdutrustning, virkes- och ytbehandlingssortiment,
lektionsgenomförande, slöjdmetodiska tips och ytbehandlingsmetodik, ett 50-tal självinstruerande arbetsinstruktioner och mängder av inspirationsbilder. Från detta väljer läraren ut lämpligt innehåll, för att bygga upp ett arbetsområde för en viss slöjdgrupp. Materialet är så
uppbyggt, att eleverna blir rustade att lösa både formgivning och konstruktion på sina föremål.

Figurer och Former, Hyllor och Skåp och Skrin och Pallar bygger på en och samma struktur. Orsaken är att eleverna skall känna igen sig från årskurs till årskurs och få tid att öva upp sina färdigheter. Därför återkommer vissa sidor i samtliga tre pärmar. Av den anledningen går det att beställa materialet med alla blad utskrivna eller för egen utskrift. Den som endast beställer en av pärmarna, behöver utskrifter av samtliga blad. För att sedan undvika dubbla utskrifter av samma blad gäller följande:

Den som redan har Hyllor och skåp och vill komplettera med Skrin och Pallarbehöver bara skriva ut f. o. m. sid. 76 i denna pärm.

 

Ladda hem provsidor som pdf fil

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg