Här får du svar på viktiga slöjdlärarproblem!

Svaren på problemställningarna finner du även i följande utgåvor från förlaget Form i Trä:
1 ”Hundra år i skolslöjden”
2 ”Skolslöjd med kvalité och personlig prägel”
3 ”Ytbehandling i skolslöjden”
4 ”Hyllor och skåp”

Är du tveksam om vad som du bör inrikta dig på i trä- och metallslöjdsundervisningen och vad som värdefullt för eleverna att få syssla med?
Inrikta dig på arbete med verktyg och material som kan tänkas förekomma i elevernas vardagsmiljö.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 279 - 286 samt316 - 319.
2 Sid. 112 - 124.

Saknar du idéer till intressanta, välfungerande och lärorika slöjduppgifter?
Sök bland olika utgåvor efter sådana idéer, som riktigt väl sammanfaller med de material och tekniker som du i övrigt övar upp eleverna i att hantera. Tag inte upp en massa roliga infall för deras egen skull. Inrikta dig istället på en meningsfull långsiktig övning av elevernas självständighet inom ett begränsat material och teknikområde.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
2 Sid. 59 - 111.
4 Ca. 700 inspirerande idéförslag presenteras i detta material.

Har dina elever svårt att komma på vad de skall göra i trä- och metallslöjden slöjden?
Engagera dig mycket med eleverna, då de planerar för nya uppgifter. Ditt engagemang smittar av sig på dem. För att du själv skall kunna vara inspirerande, måste du givetvis tillföras inspiration.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
2 Sid. 59 - 111.
4 Ca. 700 inspirerande idéförslag presenteras i detta material.

Har dina elever i trä- och metallslöjden svårt att komma på egna idéer och hellre kopierar vad de sett tidigare eller vad andra gjort?
Låt inte eleverna sitta själva och bläddra i div. idématerial. Det uppmuntrar ofelbart till kopierande. Samla dem till gemensamma inspirationstillfällen.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 258 - 270.
2 114.


Har dina elever i trä- och metallslöjden svårt att tänka ut realistiska idéer till slöjduppgifter?
Låt dem först experimentera med de material och tekniker som skall användas, så att de har kännedom om dess möjligheter. Låt dem sedan planera i lättarbetat ersättningsmaterial, som är så likt det slutliga materialet som möjligt.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 258 – 277.
2 Sid. 56 – 111.
4 Sid. 28 - 31 samt 59 – 62.


Vilka planeringsmetoder i trä- och metallslöjden har eleverna förutsättningar att klara?

Eleverna klarar alla planeringsmaterial som är lättbearbetade och som är så likt det slutliga materialet som möjligt.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 258 – 277.
2 Sid. 56 – 106.
4 Sid. 28 – 31 samt 59 – 62.

Har dina elever i trä- och metallslöjden svårt att redan då de planerar sina föremål bedöma föremålens storlek, form, funktion och användbarhet?
Hela detta problem försvinner, om du låter dem göra sina planeringsförslag i naturlig storlek. De skall exempelvis kunna pröva, om deras föremål som skall förvaras i hyllan får plats.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 258 – 277.
2 Sid. 56 – 106.
4 Sid. 28 – 31 samt 59 – 62.

Har dina elever i trä- och metallslöjden svårt att redan då de planerar sina föremål, bedöma hur deras föremål skall tillverkas, så att föremålen blir utförbara?
Eleverna måste få testa både material och tekniker innan de planerar sina föremål.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 258 – 277.
2 Sid. 56 – 106.
4 Sid. 28 – 31 samt 59 – 62.

Vill du få dina elever mer uthålliga, när de utför planeringen av sina föremål?
Genom att de får planera i lättarbetat ersättningsmaterial, som blir en exakt förlaga att arbeta efter, kommer de att uppleva planerandet som både roligt och meningsfullt. Därmed blir de även uthålliga.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
3 Sid. 114 – 115.
4 Sid. 28 – 31 samt 59 – 62.

Händer det att dina elevers färdiga alster inte alls blir som de önskar eller tänkt sig?
Om elevernas föremål inte blir som de tänkt sig, har de inte får testa material och tekniker innan de planerade, eller också har de fått använda fel planeringsmetod.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 258 – 277.
2 Sid. 56 – 106.
3 Sid. 28 – 31, 59 – 62 samt 45. Obs. fel bokhänvisning. Skall vara nr 4!

Tycker du att det är svårt att få den kvalité på elevernas alster som du och eleverna önskar?
Du måste själv känna till metoder som eleverna klarar av att tillämpa på ett självständigt sätt.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 282 – 286.
2 Sid. 121 – 123.
4 I materialet ges en mängd tips på metoder, som hjälper eleverna att nå hög kvalité på sitt arbete.

Är det svårt att få eleverna att lyckas med ytbehandlingen av sina föremål?
När det gäller ytbehandlig i skolslöjden gäller det att helt komma bort från de metoder som användes i verkstäder och industri. Man bör ofta låta alla elever ytbehandla samtidigt, för att få den tid för undervisning och övning, som krävs för att eleverna skall kunna öva upp sin förmåga.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
4 Hela häftet är inriktat på metoder som medför att eleverna lyckas bättre med ytbehandling.
5 Sid. 49 – 57.

Skulle du vilja få fram slöjdföremål som kännetecknas av stor färgglädje, utan att det resulterar kladdiga slöjdföremål eller kladdiga ytbehandlingsrum?
Ytbehandlig i skolslöjden handlar om organisation, lämpligt ytbehandlingsmaterial och lärarens kunskap om metoder som eleverna klarar och som ger bra resultat.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
3 Hela häftet är inriktat på metoder som medför att eleverna lyckas bättre med ytbehandling.
4 Sid. 49 – 57.


Har dina elever i trä- och metallslöjden svårt att dra nytta av vad de lärt sig tidigare i slöjdundervisningen?
Inrikta undervisningen, på att regelbundet öva upp elevernas färdigheter i de material och tekniker som de redan prövat. Håll intresset vid liv, genom att presenter nya fängslade idéer, där eleverna kan tillämpa vad de redan provat på. ”Man lär sig medan man tillämpar sin kunskap.” Prof. Lars Owe Dahlgren.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 282 – 286.
4 Sid. 5 – 13.Har dina elever i trä- och metallslöjden svårt att arbeta självständigt, vill de fråga ofta?
Se ovanstående svar.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 261 – 277.
4 Sid. 5 – 13.

Händer det att elever som gått till exempelvis virkesutrymmet för att hämta material, kommer tillbaks med kommentaren: ”Jag hittade inget.”
Materialet i slöjden måste vara lika överskådligt placerat, som varorna i ett välfungerande snabbköp.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
4 Sid. 19 – 20 samt 62.

Önskar du förslag till hur du bör förvara material, för att eleverna själva skall kunna ta fram det?
Se ovanstående svar.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
4 Sid. 19 – 21 samt 62.

Är du tveksam till vilket sortiment av virke, metaller, färger och övrigt material du bör hålla i lager?
Riktmärket måste vara, att slöjden skall arbeta med det material, som eleverna rimligtvis kan få tag på och arbeta med i sin vardagsmiljö.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
3 Hela häftet omfattar förslag till utrustning för ytbehandling i skolslöjden.
4 Sid. 15 – 18.

Blir din undervisning i trä- och metallslöjd så splittrad, att du har svårt att hinna med den på det sätt du önskar?
Tag inte med för mycket i din undervisning och låt eleverna hinna öva upp sig. Självfallet ska de aldrig få arbeta med sådana metoder, som de inte klarar på ett självständigt sätt. Undervisningen får aldrig bygga på, att du behöver hjälpa dem utföra vissa moment.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 282 – 283.
4 Sid. 4 – 13.

Blir dina elevers sammanfogningar i trä lätt snedvinkliga och skeva?
Om eleverna misslyckas i dessa avseenden, har du vanligtvis låtit dem använda olämpliga metoder.
Ytterligare förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
1 Sid. 266 – 267.
2 Sid. 75 – 85.
3 Sid. 35 – 40.

Har dina elever svårt för att använda strykmått och anslagsvinkel?
Misslyckas de i dessa avseenden, har de fått använda olämpliga metoder.
Konkreta förslag på sätt att lösa problemet finner du i följande material:
2 Sid. 78 och 84.
4 Sid. 39 – 41.

Hem

FORM I TRÄ :: Bengt Svensson :: Sälggatan 2 :: 590 49 Vikingstad
Tel/fax: 013-810 11 :: E-post: 01381011@telia.com

Få mer tips och råd i min blogg